Политика за поверителност

Кои сме ние

Нашият уеб сайт е: https://boricar.com

1. Въведение

1.1 Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ние ще приемем вашата лична информация.

1.2 Ще ви помолим да се съгласите с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

2. Събиране на лична информация

2.1 Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

(А) Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетени страници);

(Б) Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);

(В) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги) включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес;

(Г) Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията);

(Д) Всяка друга лична информация, която сте избрали да изпратите до нас;

3. Използване на личните Ви данни

3.1 Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

3.2 Ние може да използваме вашата лична информация за:

(А) Администрираме нашия сайт и бизнеса;

(Б) Персонализиране на нашия сайт за вас;

(В) За да може да използвате  услугите на нашия уебсайт;

(Г) За да можем да ви предоставим услугатите, закупени през нашия сайт;

(Д) За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

(Е) За изпращане на маркетингови търговски съобщения;

(Ж) За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;

(З) За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.

3.4 Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели  без вашето изрично съгласие.

4. Разкриване на лична информация

4.1 Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

4.2 Ние може да разкрием вашата лична информация:

(А) До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За уражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

(Г) На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

5. Запазване на личната информация

5.1 Този раздел 5 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

5.2 Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

5.3 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(А) До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;

(Б) Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

6. Защита на личната информация

6.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

6.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на защитени с парола сървъри.

6.3 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

6.4 Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;

7. Изменения

7.1 Имаме право да актуализираме тази политика по всяко време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

7.2 Можете да разгледате тази страница, за да се гарантира, че сте запознати с всякакви промени в тази политика.

7.3 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

8. Вашите права

8.1 Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

8.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

8.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

8.4 На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате ние да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

9. Други уеб сайтове – трети страни

9.1 Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

9.2 Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

10. Актуализиране на информацията

10.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

11. Cookies – Бисквитки

11.1 Нашият сайт използват бисквитки.

11.2 Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

11.3 Cookies могат да бъдат „постоянна“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

11.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързанa с информацията, съхранявана и получена от бисквитки.

11.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.

11.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

11.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

11.8 Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

11.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър;

11.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

лична информация